સમાચાર

 • Post time: Mar-06-2020

  In the end of 2019, China was gotten a stroke by novel coronavirus, immediately, China government announced the situation, took actions, and published the virus gene sequence, then all of the people engaged into a war without smoke. Under the leading of government, all of people are fighters, the...વધુ વાંચો »

 • Show information
  Post time: Sep-17-2018

  From August 29th to August 31st, 2018 Medical Fair Asia was held in Singapore. Sponsored by Düsseldorf Messe GmbH, 2018 Medical Fair Asia is the largest medical industry exhibition in Singapore and one of the most well-known main medical exhibitions in Asia. The exhibition attracted more than 1,0...વધુ વાંચો »

 • વેચાણ લક્ષ્ય વધી 29 માર્ગો
  પોસ્ટ સમય: ઑગસ્ટ-02-2018

  ક્રમમાં વધુ, કંપનીના માર્કેટિંગ વેચાણની માર્કેટિંગ જાગૃતિ અને ક્ષમતા વધારવા 2017 માટે કંપનીના વાર્ષિક તાલીમ યોજના અનુસાર કરવા માટે, એપ્રિલ 14-16 પર, Taibao ગ્રુપ આયોજન -house તાલીમ માં "29 વેચાણ લક્ષ્ય વધી રીતો", તાલીમ શીખવે ... વધુ વાંચો »

 • Taibao ગ્રુપના વણચૂકવાયેલ રક્તદાન પ્રવૃત્તિ
  પોસ્ટ સમય: ઑગસ્ટ-02-2018

  On June 12,2017, Taibao Group compined Zibo Blood Center launched a campaign to donate blood, a total of 220 employees participated in the donation actively. At 8:30 am, The first floor of Taibao Group staff restaurant turned into a temporary blood donation room, the space was divided into con...વધુ વાંચો »

 • Taibao જૂથ 17 સ્ટાફ રમતો મળો
  પોસ્ટ સમય: ઑગસ્ટ-02-2018

  On April 28th, Taibao Group organized the annual 17th Staff Sporting meeting to promote unity among the companies within the group, enhance departmental friendship, and keep fit. The Sporting meeting had a total of 20 items, most of them were team items. Team items were the performanceof team ...વધુ વાંચો »


WhatsApp ઑનલાઇન ચેટ કરો!