ព័ត៍មាន

 • Show information
  Post time: Sep-17-2018

  From August 29th to August 31st, 2018 Medical Fair Asia was held in Singapore. Sponsored by Düsseldorf Messe GmbH, 2018 Medical Fair Asia is the largest medical industry exhibition in Singapore and one of the most well-known main medical exhibitions in Asia. The exhibition attracted more than 1,0...អានបន្ថែម »

 • 29 វិធីដើម្បីលើសពីគោលដៅការលក់
  ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: សីហា 02-2018

  ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនថែមទៀតការយល់ដឹងផ្នែកទីផ្សារនិងសមត្ថភាពនៃការលក់ទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុននេះបើយោងតាមផែនការបណ្តុះបណ្តាប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ឆ្នាំ 2017 នៅលើ 14-16 ខែមេសា Taibao ក្រុមបានរៀបចំ "វិធី 29 ទៅទិសដៅលក់លើសពី" នៅក្នុងការបណ្តុះបណ្តា -house នេះ បង្រៀនបណ្តុះបណ្តា ... អានបន្ថែម »

 • សកម្មភាពបរិច្ចាគឈាមគ្មានប្រាក់ខែក្នុង Taibao ក្រុម
  ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: សីហា 02-2018

  On June 12,2017, Taibao Group compined Zibo Blood Center launched a campaign to donate blood, a total of 220 employees participated in the donation actively. At 8:30 am, The first floor of Taibao Group staff restaurant turned into a temporary blood donation room, the space was divided into con...អានបន្ថែម »

 • Taibao ក្រុមកីឡាជួបជាមួយបុគ្គលិក 17
  ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: សីហា 02-2018

  On April 28th, Taibao Group organized the annual 17th Staff Sporting meeting to promote unity among the companies within the group, enhance departmental friendship, and keep fit. The Sporting meeting had a total of 20 items, most of them were team items. Team items were the performanceof team ...អានបន្ថែម »


កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!