අප අමතන්න - චීනයේදී Zhongbaokang වෛද්ය කම්පැනි ලිමිටඩ්

අප අමතන්න

සමාගම : චීනයේදී Zhongbaokang වෛද්ය ක්රියාත්මක කම්පැනි ලිමිටඩ්
ලිපිනය : Shaohai පාර, Huantai කවුන්ටි, Zibo, චීනයේදී, චීන Nortd
දුරකථන : + 86-533-8687782
ෆැක්ස්: + 86-533-8680933
විද්යුත් තැපෑල : info@zbkmedical.com

ජාත්යන්තර විකුණුම් දෙපාර්තමේන්තුව

දුරකථන + 86-533-8687782
ෆැක්ස් + 86-533-8680933
විද්යුත් තැපෑල info@zbkmedical.com


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!