Liên Lạc - Sơn Đông Zhongbaokang y tế Công ty TNHH

Liên hệ chúng tôi

Công ty : Sơn Đông Zhongbaokang Dụng cụ y tế Công ty TNHH
Địa chỉ nhà : Nortd của Shaohai Road, Huantai County, Truy Bác, Sơn Đông, Trung Quốc
Điện thoại : + 86-533-8687782
Số fax : + 86-533-8680933
email: info@zbkmedical.com

Phòng Kinh doanh quốc tế

Điện thoại + 86-533-8687782
Số fax + 86-533-8680933
E-mail info@zbkmedical.com


WhatsApp Online Chat!