Hoạt động hiến máu nhân đạo không được trả lương trong Taibao Nhóm

201706261050154791

201706261050177673

201706261050191372

On June 12,2017, Taibao Nhóm compined Zibo Máu Trung tâm đã phát động một chiến dịch hiến máu, tổng cộng 220 nhân viên tham gia hiến tích cực. Lúc 8:30 sáng, Tầng đầu tiên của nhà hàng nhân viên Taibao Nhóm biến thành một phòng hiến máu tạm thời, không gian được chia thành khu vực tư vấn, khu vực phát hiện, diện tích máu và các khu vực khác. Hơn một y tá chục máu mang chuyên nghiệp thử nghiệm và lấy máu xét thiết bị để bắt đầu công việc. Trong hoạt động này, Chủ tịch Taibao Nhóm Công Duanzhou vượt lên dẫn trước trong hiến máu chưa thanh toán và cho biết các hoạt động hiến máu nhân đạo đã được tổ chức bởi Taibao Nhóm gấp năm lần. Lần này, hơn 500 nhân viên đã phản ứng ứng dụng hoạt động, và cuối cùng chúng tôi chọn ra một số người lao động phù hợp với điều kiện để tham gia hiến máu chưa thanh toán này. Việc tham gia vào hiến máu chưa thanh toán không chỉ làm tăng tình yêu và trách nhiệm của người lao động, thúc đẩy nhiều người biết và tham gia hiến máu nhân đạo không được trả lương, mà còn giúp nhiều người cần sự giúp đỡ. Chúng tôi sẵn sàng tổ chức các hoạt động có ý nghĩa như một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội. Cùng ngày, Taibao Group, tổng cộng 220 công nhân chăm sóc tham gia vào các hoạt động hiến máu tình nguyện, khối lượng máu tích lũy đạt gần 60000 ml. Vào cuối hiến máu nhân đạo, người lao động cũng nhận được quà lưu niệm được cung cấp bởi các trung tâm thành phố máu và dầu ăn, trứng và bổ sung dinh dưỡng khác được cung cấp bởi Taibao Group.


Post time: Aug-02-2018

WhatsApp Online Chat!