ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക - ഷാൻഡോങ് ജ്ഹൊന്ഗ്ബൊകന്ഗ് മെഡിക്കൽ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

കമ്പനി: ഷാൻഡോങ് ജ്ഹൊന്ഗ്ബൊകന്ഗ് മെഡിക്കൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന കോ, ലിമിറ്റഡ്
വിലാസം: ശൊഹൈ റോഡ്, ഹുഅംതൈ കൗണ്ടി, ജിബൊ, ഷാൻഡോങ്, ചൈന നൊര്ത്ദ്
ഫോൺ: + 86-533-8687782
ഫാക്സ്: + 86-533-8680933
ഇമെയിൽ: info@zbkmedical.com

അന്താരാഷ്ട്ര വിൽപ്പന വകുപ്പ്

ടെലിഫോണ് + 86-533-8687782
ഫാക്സ് + 86-533-8680933
ഇമെയിൽ info@zbkmedical.com


ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!